İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Kurumunuza yaptığım …….. TL şartsız bağışın kabulü için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Ad Soyad / İmza
TC Kimlik No :
Telefon No :