İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu e-Başvuru Formu

İBB Etik Komisyonuna Başvuru:

Sayın Başvuru Sahibi,

İBB Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

İBB Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

 • İBB Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;
  1. Posta yoluyla;
   İstanbul Büyükşehir Belediyesi
   İnsan Kaynakları Müdürlüğü
   Saraçhane Hizmet Binası
   Saraçhane-Fatih / İstanbul
   adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,
  2. Sayfada bulunan e-başvuru formu yoluyla.
 • İBB Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar!

Başvurunuzu aşağıdaki formu doldurarak iletebilirsiniz.

Aşağıdaki formu kullanarak sadece İBB’de çalışan kamu görevlileri hakkında etik davranış ilkelerine aykırı hareketlerinden dolayı başvuru yapabilirsiniz.

Etik Komisyonu Başvuru Formu
Telefon numaranızı başında "0" olmadan giriniz!
Lütfen başvurunuzla ilgili açıklama ve bilgileri giriniz.
Başvuru Şartlarının Kabulü