Değerli Yurttaşımız

İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Haziran 2021 itibari ile İstanbullu gençlerin kent yaşamına dair sorunlarını, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini tespit ederek yerel yönetimde bu tespitlere yönelik gençlik politikalarının üretilmesine katkı sunmak ve kentin gençlik lokomotifi olmak amacıyla kurulmuş yatay hiyerarşiyi benimsemiş demokratik bir katılım platformudur.

İstanbul Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Gençlik Meclisi'nde yer alan aşağıdaki alt gruplardan hangisine katılmayı tercih edersiniz?

Lütfen en fazla iki çalışma grubu seçin. *
Katılım Şartlarının Kabulü *