Ada Sakinleri Kamuoyu Yoklaması
Eğitim durumunuz *
Hangi adada yaşıyorsunuz? *
Adalar’da hangi amaçla ikamet ediyorsunuz? *
Adalar’daki ikamet süreniz nedir? *
Geçiminizi sağlamak için hangi işle uğraşıyorsunuz? *
Hanenize giren toplam aylık gelir nedir? *
Adalar’da üyesi olduğunuz bir veya birden fazla STK ya da oluşum var mı? *
Yaşadığınız adada aşağıdakilerden hangisinin yapılması sizin için daha önceliklidir? (En fazla 3 tane işaretleyiniz) *
Belediye’nin hangi konularda eğitim ve atölye düzenlemesini istersiniz? *
Faytonlar ve atlarla ilgili olarak aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz? *
Adaların doğal ve kültürel değerlerinden hangilerinin tehlike altında olduğunu düşünüyorsunuz? *
İBB tarafından Adalar Belediyesi ile başlatılan kent sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit ederek, bu sorunları çözmek amacıyla ortak paydada buluşulmasını sağlamayı hedefleyen Katılımcı Planlama çalışmalarından haberdar mısınız? *
Adalar’da yürütülecek olan KATILIMCI PLANLAMA etkinliklerine katılmak ister misiniz? *